Bốc bát hương gia tiên như thế nào cho linh ứng

Nguyễn Minh

Cùng nghệ nhân, đồng thày Nguyễn Mạnh Tuấn - Chủ nhang Đền mẫu Linh Sơn Ngọc chia sẻ về việc Bốc bát hương gia tiên như thế nào cho linh ứng