Bưu điện Việt Nam nhập liệu thành công hơn 98 triệu tờ khai công dân

Nguyễn Nhung
Bài viết: 4818

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai chính phủ số, xã hội số, kinh tế số và công dân số.

1k2a2692-1637743412.jfif

Lễ ký thỏa thuận hợp tác triển khai chính phủ số, xã hội số, kinh tế số và công dân số, ngày 23-11, tại Hà Nội.

Tại lễ ký, Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đánh giá cao vai trò, năng lực, kinh nghiệm của Bưu điện Việt Nam trong triển khai các dịch vụ, đặc biệt là hành chính công. Bưu điện Việt Nam là đơn vị trực tiếp tham gia triển khai một gói thầu quan trọng trong dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với việc nhập liệu thành công trên 98 triệu tờ khai của công dân lên hệ thống; thực hiện chuyển phát an toàn trên 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Thời gian qua, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Vietnam Post đã phối hợp thực hiện một số dự án quan trọng như nhập dữ liệu dân cư, chuyển phát căn cước công dân gắn chíp.

Trên cơ sở kết quả hợp tác đã triển khai, thời gian tới hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong việc triển khai một số dịch vụ như: Định danh, xác thực điện tử; thu thập dữ liệu và xác minh thông tin công dân; khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số phục vụ quản lý dân cư; khai thác bản đồ số phục vụ các nghiệp vụ định danh, xác thực điện tử gắn với địa chỉ số và bản đồ số; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4...

Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân có nhiệm vụ nghiên cứu các sản phẩm, thiết bị và dịch vụ công nghệ ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, phục vụ cho người dân và xã hội. Với nền tảng là dữ liệu dân cư, căn cước công dân, mục tiêu mà Trung tâm hướng tới là các sản phẩm và dịch vụ chất lượng giúp thúc đẩy chính phủ điện tử, chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.