CEO Nguyễn Phương Ngân | Câu Chuyện Xử Lý Khủng Hoảng Truyền Thông Và Công Tác Thiện Nguyện

Nguyễn Minh
Bài viết: 2536

Cùng chương trình truyền hình Cô ấy đẹp trao đổi với Khách mời chương trình Ceo Nguyễn Phương Ngân - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Thế giới Việt- VietWorld, Phó Chủ tịch Quỹ Hơn cả Tấm lòng về chủ đề " Câu chuyện xử lý khủng hoảng truyền thông và công tác thiện nguyện tại Tập đoàn Thế giới Việt _ VietWorld.