Cô Ấy Đẹp | CEO Trần Phương Anh - Vững Bước Chạm Tới Thành Công

Nguyễn Minh
Bài viết: 2536

Năng động, cởi mở và đầy bản lĩnh, cô gái Hà Thành 9X Trần Phương Anh – Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH MTV DiHi luôn Vững bước trên con đường đã chọn, luôn Nói có với thành công và câu chuyện về Con đường trải hoa hồng dành cho giới trẻ