Sony giới thiệu Spatial Reality Display, màn hình 4K có khả năng xem 3D không cần kính

Đây là loại màn hình hướng đến người dùng chuyên nghiệp trong lĩnh vực kiến tạo nội dung, và trong tương lai không xa sẽ được phổ biến rộng rãi đến người tiêu dùng thông thường.