Đại hội Đại biểu họ Mai Việt Nam Lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027

Nguyễn Nhung

Đại hội đại biểu họ Mai Việt Nam lần thứ nhất- Phần thảo luận về báo cáo tổng kết hoạt động của Ban liên lạc họ Mai Việt Nam, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kì 2022 – 2027.

 

Minh Ngọc