ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI GIÁO DỤC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM LẦN THỨ 3

Nguyễn Minh

Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 3 nhiệm kỳ 2021-2026.