Đặt bàn thờ Thần Tài đúng cách giúp gia chủ chiêu tài, đón lộc

Nguyễn Minh

Cùng nghệ nhân, đồng thầy Nguyễn Mạnh Tuấn - Chủ nhang Đền mẫu Linh Sơn Ngọc chia sẻ về vấn đề: Đặt bàn thờ Thần Tài đúng cách giúp gia chủ chiêu tài, đón lộc.