Để người có công sớm thụ hưởng chính sách ưu đãi

Lưu Thị Trang Thảo

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP (ngày 30-12-2021), quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có việc miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất cho người có công.

Với những điểm mới của Nghị định, các cơ quan chức năng, chính quyền từ thành phố Hà Nội đến cơ sở đang có những giải pháp, kế hoạch cụ thể để triển khai ngay sau khi Nghị định có hiệu lực thi hành (ngày 15-2-2022), đáp ứng mong muốn sớm thụ hưởng chính sách ưu đãi của người có công với cách mạng.

cung-voi-cac-hoat-dong-cham-1641956605.jpg
Cùng với các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội Hà Nội Bạch Liên Hương:
Cùng vào cuộc, sẵn sàng để người có công với cách mạng sớm được thụ hưởng chính sách

Ngày 9-12-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 02/2020/ UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng với những quy định cụ thể hơn, trong đó có nội dung ưu đãi về tiền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành quy định rất chi tiết chế độ, đối tượng, điều kiện và diện tích đất được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng... Biết tin có chính sách ưu đãi này, hầu hết các hộ gia đình có công với cách mạng rất phấn khởi. Để Nghị định đi vào cuộc sống ngay sau khi có hiệu lực thi hành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có kế hoạch yêu cầu các địa phương cùng vào cuộc, sẵn sàng để người có công với cách mạng sớm được thụ hưởng.

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều:
Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về chế độ ưu đãi người có công

Pháp lệnh 02/2020/ UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng không chỉ quy định cụ thể đối tượng, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ ưu đãi mà trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng cũng được quy định cụ thể. Từ những quy định cụ thể các đối tượng, miễn giảm tiền sử dụng đất, huyện tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn nghiên cứu kỹ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP để bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Đẩy mạnh rà soát đối tượng người có công để tránh trường hợp gian dối hồ sơ trục lợi miễn, giảm tiền sử dụng đất từ chính sách người có công.

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa:
Nghiên cứu chế độ ưu đãi với từng đối tượng để tránh sai sót khi thực hiện

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó quy định miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất cho người có công thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước với người có công trên tất cả các lĩnh vực. Để người có công được hưởng quyền lợi ngay khi Nghị định có hiệu lực thi hành, quận Hà Đông yêu cầu cơ quan chuyên môn nghiên cứu kỹ đối tượng, chế độ ưu đãi để tránh sai sót khi thực hiện; bảo đảm mức hỗ trợ tính theo diện tích đất thực tế được giao cho người có công do UBND thành phố quy định và người có công đồng thời là thân nhân liệt sĩ thì chỉ hưởng chế độ cao nhất của một đối tượng.

Ông Nguyễn Sỹ Mỵ, thương binh hạng 1/4, tổ dân phố số 14, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ):
Khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chính sách đối với người có công, tạo phong trào đền ơn đáp nghĩa sâu rộng, trên các lĩnh vực. Được biết, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công, tôi rất mừng. Mong các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn có ngay giải pháp hiện thực hóa Nghị định để người có công sớm được hưởng chính sách ưu đãi này.

Ông Đào Quốc Sử, thương binh hạng 4/4, thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương (huyện Đông Anh):
Sớm đưa chính sách đi vào cuộc sống

Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Nhận thức rõ quan điểm này, nhiều năm qua nhờ có sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND xã Tiên Dương, các ngành, đoàn thể từ xã đến thôn đã biến nhận thức thành hành động thiết thực. Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng có nhiều điểm mới bổ sung, trong đó có ưu đãi về tiền sử dụng đất, tôi rất mừng và hy vọng Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ được triển khai, sớm đưa chính sách đi vào cuộc sống.