#

Diễn Đàn Cafe Quản Trị: CEO Nguyễn Phương Ngân - Chủ Tịch VietWorld

Nguyễn Minh
Bài viết: 1988

    Tâm - Tài - Trí - Dũng là những vũ khí cần có của người Doanh nhân. Đặc biệt, người Doanh nhân trong thời kỳ toàn cầu hóa lại càng phải có tầm nhìn, khả nắng truyền cảm hứng và khả năng gây ảnh hưởng.

    Doanh nhân không chỉ chịu trách nhiệm riêng cuộc đời của họ, mà còn là cuộc đời của rất nhiều người. Họ càng phải biết lắng nghe, biết chia sẻ, có trách nhiệm với nhân viên, với gia đình, với cộng đồng và xã hội.

    Cùng lắng nghe, cùng chia sẻ con đường khởi nghiệp, những đam mê, hoài bão của Nữ Doanh nhân, CEO Nguyễn Phương Ngân - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế giới Việt, Một người phụ nữ hiện đại, đa năng. Chị đã truyền cảm hứng và động lực cho nhiều người người phụ nữ khác không chỉ trên thương trường mà còn vì một cuộc sống cân bằng, hài hòa và giàu sắc màu. "Cho đi sẽ còn mãi"!