DIỄN ĐÀN CAFE QUẢN TRỊ - Doanh nhân PHÙNG VIỆT ANH

Nguyễn Minh

Mỗi doanh nhân, mỗi doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau đã tạo nên bức tranh đa sắc cho nền kinh tế nước nhà, góp phần phát triển an sinh xã hội tại các địa phương. Trong chương trình Diễn đàn Cafe quản trị ngày hôm nay, chúng ta sẽ cũng gặp gỡ với một doanh nhân, một người con của Thành cổ Sơn Tây, từ truyền thống anh hùng của quê hương đã hun đúc một khí chất, bản lĩnh và trí tuệ lớn đã dẫn dắt doanh nghiệp đến thành công, đặc biệt hỗ trợ cho các cá nhân và doanh nghiệp cùng phát triển. Chương trình truyền hình Diễn đàn Cafe quản trị trân trọng giới thiệu doanh nhân Phùng Việt Anh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội - Sài Gòn.