Điều tra về lao động, tiền lương từ ngày 1-4-2022

Nguyễn Nhung

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có quyết định phê duyệt phương án điều tra về lao động, tiền lương và mức sống tối thiểu của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2022. Kết quả điều tra là cơ sở để các cơ quan chức năng xem xét việc điều chỉnh mức lương tối thiểu năm 2023 và hoạch định chính sách về lao động, tiền lương tối thiểu trong các loại hình doanh nghiệp.

ngan-sach-1-1643018221.jpg

Công tác điều tra được triển khai tại 18 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố: Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk, Lắk, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An. Dự kiến, các địa phương sẽ có 2.000 doanh nghiệp được lựa chọn để điều tra. Nội dung điều tra tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và thu nhập của một số nghề, công việc của người lao động.