Giải đáp Bà cô ông mãnh, quý nhân phù hộ cho gia chủ

Nguyễn Minh

Cùng nghệ nhân, đồng thầy Nguyễn Mạnh Tuấn - Chủ nhang Đền mẫu Linh Sơn Ngọc giải đáp Bà cô ông mãnh, quý nhân phù hộ cho gia chủ