#

Hà Nội có tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc cao nhất cả nước

Quỳnh Hoa

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội về tình hình giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội, tính đến tháng 7-2020, Hà Nội có 30 quận, huyện, thị xã với quy mô dân số khoảng hơn 8 triệu người.

    Đáng chú ý, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết của thành phố Hà Nội đạt 99,2%, cao nhất trong 63 tỉnh, thành phố và đứng thứ nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Tỷ lệ dân số đi học của thành phố Hà Nội trong độ tuổi đi học phổ thông đạt 97,7%; tỷ lệ dân số không đi học phổ thông là 2,3%. Trong khi đó, tỷ lệ dân số không đi học phổ thông của toàn quốc là 8,3%.

    Hệ thống giáo dục của thành phố Hà Nội ngày càng phát triển và có nhiều tiêu chí dẫn đầu cả nước, như: Quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục toàn diện, số học sinh đoạt giải trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế… Cơ sở vật chất, nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục và đào tạo được tăng cường. Toàn thành phố đã có hơn 70% số trường học công lập đạt chuẩn quốc gia.