Hà Nội khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư

Lê Hải Lam
Bài viết: 615

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 19-5-2021 về khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển của thành phố được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thúc đẩy kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021.

cac-bo-nganh-dia-phuong-d-1621490666.jpg

Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trong ảnh: Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 của thành phố Hà Nội đang được tập trung thi công. Ảnh: Bảo Khánh

Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp chung cho tất cả sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư triển khai thực hiện nhiệm vụ trên là: Tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công của thành phố và cơ sở.

Từng cấp chủ động xây dựng phương án triển khai kế hoạch đầu tư năm 2021 phù hợp với kịch bản thu ngân sách trên địa bàn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tại các cấp, phân công các đồng chí lãnh đạo theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân từng dự án theo từng ngành, lĩnh vực phụ trách và chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án; kịp thời báo cáo UBND thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, từng tháng theo tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn được giao; chủ động chỉ đạo rà soát, báo cáo HĐND cùng cấp thực hiện điều chỉnh kịp thời vốn của các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn, giải ngân tốt.

UBND thành phố yêu cầu tất cả các chủ đầu tư: Chủ động kiểm tra, rà soát các dự án, rút ngắn tối đa thời gian, tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng công trình; khẩn trương giải quyết, hoàn thành các công việc còn tồn đọng của các dự án, đặc biệt các dự án chuyển tiếp; thực hiện nghiệm thu, bàn giao, hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán dự án.

Hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ xây dựng cơ bản của các dự án (nếu có) trong 6 tháng đầu năm 2021; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công các dự án mới.