Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần 6, khóa V và triển khai dự thảo Đề án công tác tổ chức Đại hội VI nhiệm kỳ 2021 – 2026 Hội khuyến học Việt Nam.

Đăng bởi Trang Thảo

09/01/2021 09:50

Ngày 08/01, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần 6, khóa V của Hội Khuyến học Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội nhằm tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021, báo cáo dự thảo Đề án công tác tổ chức Đại hội VI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam,

GS.TS Nguyễn Thị Doan chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị, có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, các đại biểu đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng chính phủ, Vụ Đoàn thể nhân dân - Ban Dân vận Trung ương, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cùng đại diện các Bộ/ngành liên quan. 

Về phía Hội Khuyến học, có sự tham dự của Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, GS.TS Nguyễn Thị Doan; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, GS.TS Phạm Tất Dong; các Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và đại diện Hội Khuyến học 63 tỉnh, thành.

Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội, GS.TS Phạm Tất Dong, đã báo cáo tại hội nghị, tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020 .

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội, GS.TS Phạm Tất Dong, đã báo cáo tại hội nghị.

Theo đó, những nhiệm vụ lớn năm 2020 của TƯ Hội Khuyến học đã hoàn thành một cách toàn diện, gồmHội nghị Tổng kết việc thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg đã được các tỉnh, thành Hội thực hiện đúng quy định, trên cơ sở Trung ương Hội tổng kết 7 năm thực hiện Đề án 281 vào cuối năm 2020Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu ở các tỉnh, thành phố đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi. Việc lựa chọn các mô hình học tập tiêu biểu diễn ra trong không khí đoàn kết, đồng thuận ngay từ cơ sở, thể hiện thái dộ đúng đắn trong thi đua yêu nước, thực hiện được lời dạy “Học không bao giờ cùng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở Trung ương, Đại hội thành công tốt đẹp, được Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội dành sự quan tâm đặc biệt; Trung ương Hội đã xuất bản 2 cuốn sách và 2 cuốn phim phục vụ Đại hội; Hội đã góp phần rất tích cực vào việc xây dựng Kết luận 49-KL/TW, dẫn đến việc xây dựng thành công Quyết định 489/QĐ-TTg. Hai văn kiện này đã có một số nội dung quan trọng: Giao cho Hội Khuyến học đề án mới, Hội tiếp tục Đề án 281; Hội góp phần với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng mô hình đơn vị học tập cấp huyện và tỉnh; Sự liên kết với các bộ, ban, ngành trong năm 2020 để xây dựng các tổ chức khuyến học, phát triển các mô hình học tập là hướng đi quan trọng và cũng là thành tích của Hội; Quỹ khuyến học có sức mạnh vật chất và tinh thần vô cùng quan trọng.

Số hội viên khuyến học cả nước năm 2020 là  21.363.739 (22,69% dân số). Nhìn chung, số hội viên cả nước tăng 1,23%, chiếm 22,69% tổng số dân. Số tổ chức hội và hội viên đều giảm so với năm 2019 do một số nơi (xã/phường/thị trấn) sáp nhập địa giới hành chính. Theo báo cáo của 63 Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố, năm 2020 kết quả các mô hình học tập được công nhận đều tăng so với năm 2019: Gia đình học tập vượt chỉ tiêu đã định: 3,73%; Dòng họ học tập vượt chỉ tiêu đã định: 19,24%; Cộng đồng học tập vượt chỉ tiêu đã định : 23,52%; Đơn vị học tập vượt chỉ tiêu đã định: 37,68%

Công tác xây dựng Quỹ khuyến học năm 2020: Năm 2020, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã tiếp nhận  trên 1,8 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ; với số tiền này quỹ đã giành trên 4,2 tỷ đồng để trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ học sinh ở vùng lũ lụt miền Trung; xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục và dân sinh; hỗ trợ thân nhân các gia đình liệt sĩ đã hi sinh khi làm nhiệm vụ ở Rào Trăng...

Về đánh giá chung, so với các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này đã tạo được ấn tượng tốt về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với Chính phủ, Quốc hội, tổ chức Đảng các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều Bộ, ban, ngành, đoàn thể. Bước đầu tạo dựng được mối quan hệ với nhiều trường đại học và từng bước cùng với trường đại học xây dựng chức năng giáo dục đại học với việc học tập của người lớn. Phong trào khuyến học tiếp tục phát triển về tổ chức và hội viên, về các loại hình quỹ khuyến học. Phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập khá sôi nổi, thể hiện được sự đồng thuận của nhân dân với chủ trương khuyến học, khuyến tài. Cấp ủy và chính quyền địa phương đã quan tâm hơn đến phong trào khuyến học. Đội ngũ cán bộ khuyến học từ Trung ương đến địa phương là những người nhiệt tình, năng nổ, tự nguyện và được tổ chức đảng và chính quyền tin cậy.

Hội Khuyến học Việt Nam cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm 2020, như: Việc phát triển chi hội khuyến học, ban khuyến học trong các trường đại học, cao đẳng còn chậm.

Ngược lại, có địa phương chưa thành lập tổ chức hội trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn dân cư. Công tác phát triển tổ chức hội và hội viên ở một số cơ quan, doanh nghiệp (chủ yếu doanh nghiệp nhỏ), doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài... chưa được quan tâm đúng mức.

Một số nơi việc sáp nhập các xã, phường, thị trấn, các địa bàn dân cư nên chưa củng cố tổ chức hội kịp thời, gặp khó khăn trong hoạt động. Một số nơi (chủ yếu xã, phường) kinh phí hoạt động không có, hoặc có nhưng cũng rất ít, kinh phí thù lao được cấp cho Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn cũng rất hạn chế nên đã cũng tác động tư tưởng đến đội ngũ làm khuyến học.

Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển rộng khắp nhưng hiệu quả hoạt động chưa đồng đều, cán bộ làm công tác khuyến học (xã, phường) luôn bị thay đổi và kiêm nhiệm với nhiệm vụ khác. Công tác xây dựng quỹ khuyến học ở một số tỉnh chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Công tác khuyến học năm 2021: Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục ký chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng; Duy trì và tiếp tục phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, phấn đấu đến cuối năm 2021 tỷ lệ các mô hình học tập đạt danh hiệu học tập tăng từ 3-5% so với năm 2020 (theo Nghị quyết Đại hội); Tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (Tháng 10/2021); Hoàn thành tốt đợt thí điểm về Bộ tiêu chí đánh giá mô hình công dân học tập, chuẩn bị Đề án “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2020 – 2021” để trình Thủ tướng (8/2021); Tổ chức tập huấn với chủ đề “Mô hình công dân học tập” và những yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia với mô hình này; Các Hội địa phương tổ chức tập huấn đến cơ sở để quán triệt sâu sắc nội dung Kết luận 49-KL/TW, Quyết định 489/QĐ-TTg, căn cứ vào Báo cáo tổng kết của Trung ương Hội công tác khuyến học năm 2020 để xây dựng kế hoạch hành động năm 2021; Tham mưu với cấp ủy và chính quyền các cấp ra các văn bản về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021 và kế hoạch 2021 – 2025; Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng xã mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg theo hướng nâng cao và hoàn chỉnh chỉ số phát triển như văn bản về phát động thi đua xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập (đã thông qua tại Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2014 – 2020); Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Tiếp thu ý kiến của Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum, Chủ tịch Hội Khuyến học Tỉnh Kom Tum – Thái Quang Nhạn về việc tiêu chí đề ra nhân sự trong ban chấp hành là từ phó giám đốc cấp sở trở lên, và tương đương trở lên; Các tỉnh đã làm rất tốt về việc khuyến tài khuyến học lên không cần công văn chỉ đạo; Về việc sửa đổi điều lệ trong Nghị định 281, sẽ lập tiểu ban sửa đổi điều lệ; Thống nhất về vấn đề công dân học tập thì tùy thuộc vào tình hình của từng địa phương, tập huấn về vấn đề học ngoại ngữ và sử dụng máy tính; Đề án 281 vẫn tiếp tục thực hiện và nâng cao lên;  Theo Quyết định 489/QĐ-TTg sẽ triển khai tập huấn hai miền Nam Bắc về vấn đề công dân số và công dân học tập, sau đó các tỉnh sẽ dựa vào để triển khai xuống các đơn vị, xã phường; Triển khai tập huấn về việc thống nhất thống kê hội viên và quỹ khuyến học; Phát động phong trào thi đua cả nước, triển khai phong trào về các tỉnh, xã, phường.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung báo cáo mà GS.TS Nguyễn Tất Dong và các đại biểu đã trình bày: Liên quan đến kinh phí để tổ chức tập huấn, hoạt động hội, đồng chí Thứ trưởng cho biết: “Năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 07, quy định về quản lí và sử dụng tài chính trong đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, về nguyên tắc, kinh phí đó chỉ sử dụng trong giai đoạn này. Giai đoạn tiếp theo 2021-2030 cần phải ban hành tiếp, dự kiến Bộ GD&ĐT sẽ đưa vào chỉ thị của thủ tướng về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đưa nội dung của Bộ Tài chính là tiếp tục trong khi chờ đề án mới giai đoạn 2021-2030 thì nghị định 07 vẫn tiếp tục triển khai. Bộ tài chính vừa bố trí kinh phí, vừa đưa ra hướng dẫn sử dụng trong điều kiện này. Như vậy về mặt tài chính, chúng ta có cơ chế để tháo gỡ như vậy”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đưa ra các kiến nghị, đề xuất liên quan đến cơ chế chính sách, hình thức phối hợp… với các Bộ/ngành để Hội Khuyến học các địa phương hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi trong Hội nghị.

Thống nhất về số lượng, cơ cấu, thường trực; sửa đổi điều lệ, tiểu ban điều lệ; trình danh sách đồng ý cho nghỉ và kết nạp, đồng ý kết nạp có danh sách kèm theo và danh sách các đồng chí cho nghỉ có danh sách kèm theo: 100% thống nhất.

Các đại biểu thống nhất ý kiến trong Hội nghị.

Tri ân các đồng chí Lãnh đạo Hội khuyến học đã nghỉ tham gia công tác Hội.

Trang Thảo

Cùng chuyên mục