Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, GS.TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, Nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng đại diện Bộ GD&ĐT, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Lao động và hội Khuyến học các tỉnh, thành phố, cùng nhiều điểm cầu trực tuyến.

4bc8a5309c505c0e0541-1653385471.jpg
Ảnh: GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, GS.TS Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao được Đảng ta xác định là một trong ba đột phá chiến lược để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay. Trong suốt thời kỳ thực hiện chiến lược đổi mới đất nước Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là nguồn lực phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đáng chú ý trong vấn đề này, vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được đặc biệt quan tâm. 
Song nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển đất nước, tuy vấn đề nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ được Đảng ta quan tâm đặc biệt. Song chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
Hiện nay, Việt Nam đang có lực lượng lao động dồi dào, chiếm 58% dân số. Tỷ trọng dân số đang trong độ tuổi lao động hầu hết ở nhóm tuổi từ 25 -29 tuổi – lực lượng lao động vàng. Song chất lượng đang ở mức thấp trong bậc thang năng lực quốc tế, thiếu lao động có trình độ tay nghề cao. Nhận biết được vấn đề trên trong những năm qua, thực hiện KH 49/KL-TW và quyết định số 489/QĐ-TTG Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã nhiều lần Hội thảo và xây dựng xong bộ tiêu chí đánh giá sự học của công dân nhằm nâng cao năng lực làm việc của người lao động đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng 4.0 và chương trình chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ.
Để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Hội Khuyến học Việt Nam mong rằng sẽ có sự quan tâm, vào cuộc của toàn Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành quyết liệt hơn nữa, đồng thời cần triển khai mạnh mẽ mô hình “Công dân học tập” và “Đơn vị học tập” trong các trường đại học, các gia đình và cơ quan đơn vị.

dxd-1653381583.png
Ảnh: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Chiến lược phát triển kinh tế văn hóa xã hội giai đoạn 2020-2030 đã xác định, nhiệm vụ phát triển toàn diện nguồn nhân lực khoa học công nghệ gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, công chức có phẩm chất tốt, chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân là một trong ba khâu đột phá chiến lược quan trọng, vì vậy Ban Tuyên giáo trung ương sẽ chỉ đạo hệ thống tuyên giáo các cấp phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT, Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan có liên quan cùng nhau chắt lọc cơ sở lý luận và thực tiễn để tham mưu với Đảng và Nhà nước về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nâng cao ý thức học tập, tự học, học thường xuyên, học suốt đời, học ở trường, học ở mọi nơi, mọi lúc để nâng tầm trí tuệ, trình độ kỹ năng toàn diện của từng công dân học tập trong đơn vị học tập, thành tốt hạt nhân, yếu tố cơ bản của gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và xã hội học tập.

3y0a1792-1653381583.JPG
Ảnh: Đại biểu tham luận tại hội thảo

Trong khuôn khổ hội thảo có 37 tham luận chia 3 phần thảo luận
Phần 1- Xây dựng mô hình công dân học tập là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nhân lực tại chỗ, với các tham luận tiêu biểu của Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa... Với nội dung này, Ông Lê Mạnh Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cho biết: Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua nhiều mô hình tổ chức, phương thức đào tạo khác nhau, nhưng mô hình công dân học tập đóng vai trò quan trọng. Công dân học tập là nhân tố cốt lõi để dây dựng xã hội học tập. Để có được các gia đình học tập, cộng đồng, đơn vị học tập nhằm mục tiêu xây dựng xã hội học tập trước hết phải có công dân học tập.
Phần 2 - Giáo dục với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nhân lực tại chỗ

3y0a1755-1653381583.JPG
Ảnh: PGS.TS Phạm Tất Dong, Hội Khuyến học Việt Nam tham luận tại hội thảo

Theo đó, PGS.TS Phạm Tất Dong, Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, để làm tốt sự nghiệp giáo dục – đào tạo các thế hệ, trước hết cần đánh giá đúng sự phát triển của từng thế hệ, sự đóng góp của mỗi thế hệ trong hiện tại cũng như tương lai, từ đó tạo nên hệ sinh thái giáo dục mà các thế hệ cần đến. Dưới lăng kính của xã hội học tập, giải pháp quan trọng nhất là xác định được phương thức học tập suốt đời với những công nghệ học tập hiện để mọi thành viên các thế hệ sẽ là những công dân học tập và công dân học tập toàn cầu với tư cách là đơn vị cấu thành chất lượng nguồn lực và nhân lực tại chỗ.
Bên cạnh đó, có các tham luận trực tuyến của Sở GD&ĐT Đồng Tháp, Đà Nẵng…
Phần 3- Tham luận của các trường đại học, học viện, cơ sở đào tạo với việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, tiêu biểu như trường Đại học Thương Mại, Đại học Kinh tế quốc dân, trường Đại học tổng hợp Thái Nguyên…
Các nội dung tập trung xoay quanh công tác đào tạo trong trường đại học cho giảng viên và sinh viên, là trụ cột để nâng cao chất lượng nguồn lao động, kỹ năng nghề, khởi sự kiến thức kinh nghiệm cho nhân lực chất lượng cao.

3y0a1866-1653381583.JPG
Ảnh: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội thảo

Xác định phát triển và xây dựng mô hình xã hội học tập là việc làm mang tính chiến lược quốc gia, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định. Từ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực, trong đó vai trò của giáo dục, đào tạo là nền tảng quan trọng để không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Trong thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức liên quan thúc đẩy học tập suốt đời thông qua đề án của Chính phủ và trách nhiệm quản lý nhà nước, cùng với hệ thống cơ sở giáo dục trực thuộc, của địa phương, tham gia trực tiếp của chính quyền địa phương đã tạo dựng các chính sách, mô hình học tập giúp mọi tầng lớp nhân dân học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Trên cơ sở đó, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu về xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới. 

3y0a1893n-1653381570.jpg
Ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, chúng ta phải làm sao cho người dân không chỉ thấy rằng, cần phải học và phải thích học, nếu như trước đây chúng ta xóa mù chữ thì bây giờ cần xóa mù tri thức và công nghệ để nắm bắt thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. Đồng thời, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao đề xuất nâng tầm phong trào mô hình học tập lên tầm cỡ quốc gia do Hội Khuyến học và Bộ GD&ĐT đang soạn dự thảo tờ trình và đề án, qua đó sẽ nhân rộng tinh thần học thường xuyên, học suốt đời tới mọi tầng lớp nhân dân khắp cả nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Tuyên giáo trung ương và Phó Thủ tướng chính phủ, cùng các tham luận tại hội thảo. GS.TS Nguyễn Thị Doan đã tổng hợp các giải pháp: Cụ thể, tiếp tục thực hiện tốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về chăm lo cho con người, phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao đối với sự phát triển toàn diện của đất nước. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW, Chỉ thị 11, Kết luận 49 của Ban bí thư, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giáo dục và xây dựng xã hội học tập. Cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về ý thức tự học, học suốt đời và làm cho người dân thấy thích học. Phải có mối quan hệ tổng hợp, phối kết hợp thật tốt giữa các hệ thống tổ chức chính trị, các tổ chức chính quyền, đặc biệt là tổ chức ở các hệ thống đào tạo để thực hiện phương châm giáo dục mở. Kết hợp tốt 2 mô hình “Công dân học tập” và “Đơn vị học tập”, thông qua các mô hình học tập phải tôn vinh các gương sáng trong học tập ở tất cả các cấp. Khuyến khích người dân tới “văn hóa học” đó là tự học, học thường xuyên và học suốt đời. Đồng thời, UBND các cấp, các trường đại học cần thực hiện tốt Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT cần có các cơ chế cần thiết để xây dựng xã hội học tập quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập.

3y0a1793-1653382172.JPG
Ảnh: Toàn cảnh hội thảo

Đối với sự phát triển toàn diện của mỗi quốc gia ở bất cứ thời điểm nào, chất lượng nguồn nhân lực và nhân lực tại chỗ có ý nghĩa quyết định. Chất lượng nguồn nhân lực tốt cùng điều kiện làm việc và chính sách đối với người lao động sẽ đảm bảo năng suất lao động. Từ đó, mà đất nước đi lên, cuộc sống của người và gia đình sẽ ngày càng sung túc. Có thể nói, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, là yêu cầu nhiệm vụ cấp bách, vấn đề mang tính thời sự trong Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thời kỳ hội nhập quốc tế, muốn vậy cần xây dựng cho được các mô hình học tập, đặc biệt là công dân tự học, học thường xuyên và suốt đời.