CLB Doanh nhân trẻ Bỉm Sơn tổng kết hoạt động và kết nạp thành viên mới.

Ngày 21/1/2021, thực hiện quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ thị xã Bỉm Sơn được sự thống nhất của Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Thị xã, CLB Doanh nhân trẻ thị xã đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020, bàn phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021 và kết nạp thêm một số hội viên mới.