#

Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm MSB

Bảo Sam
Bài viết: 1594

Moody's nâng xếp hạng MSB do NIM được cải thiện, chất lượng tài sản tốt khi đã sạch trái phiếu VAMC, giảm tập trung vào cho vay bất động sản.

moody-nang-hang-tin-nhiem-msb-1620035526.jpg

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service (Moody's) vừa nâng xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi nội tệ, ngoại tệ dài hạn của Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) từ B2 lên B1, nhờ nâng hạng đánh giá tín dụng cơ bản (BCA) và BCA điều chỉnh từ b3 thành b2.

Việc nâng hạng BCA của MSB và xếp hạng nhà phát hành, tiền gửi dài hạn được phản ánh qua ba yếu tố. Chất lượng tài sản của MSB được cải thiện do giải quyết toàn bộ số trái phiếu VAMC vào năm 2020 và giảm mức độ tập trung tín dụng vào lĩnh vực bất động sản rủi ro. Tỷ lệ nợ xấu của MSB đã giảm từ 4,4% năm 2019 xuống 2% vào năm 2020. Tỷ trọng cho vay bất động sản giảm từ 36% cuối năm 2019 xuống còn 16% dù MSB còn một số yếu tố rủi ro tác động lên chất lượng tài sản như các khoản phải thu và tài sản thế chấp bị thu hồi.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đã cải thiện khả năng sinh lời do tỷ suất lợi nhuận (NIM) cao hơn và chi phí tín dụng thấp hơn. Tỷ suất sinh lời trên tài sản hữu hình của ngân hàng đã tăng lên 1,1% vào cuối năm 2020 từ 0,7% vào cuối năm 2019, do NIM tăng 88 điểm cơ bản lên 3,22%.Yếu tố cuối cùng để Moody's nâng hạng BCA là vốn tự có của MSB được đánh giá ổn định, kỳ vọng tiếp tục duy trì trong 12-18 tháng tới.

Trong thời gian tới, Moody's có thể cân nhắc nâng hạng BCA và xếp hạng của MSB nếu ngân hàng cho thấy sự cải thiện đáng kể và bền vững về chất lượng tài sản, có giải pháp đáng kể với các khoản phải thu. Bên cạnh đó, ngân hàng cần cải thiện cơ bản và bền vững về khả năng sinh lời cốt lõi để hỗ trợ mở rộng danh mục cho vay cũng như vốn hóa bền vững hơn.