Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, GS.TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, Nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng đại diện Bộ GD&ĐT, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Lao động và hội Khuyến học các tỉnh, thành phố.

z3437810780033-4eacca612ab6dc6b602cd9214ed133ca-1653361850.jpg
Ảnh: GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch HKH Việt Nam phát biểu tại hội thảo


Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Thị Doan cho biết: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao được Đảng ta xác định là một trong ba đột phá chiến lược để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay. Trong suốt thời kỳ thực hiện chiến lược đổi mới đất nước Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là nguồn lực phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đáng chú ý trong vấn đề này, vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được đặc biệt quan tâm. Vấn đề chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong từng giai đoạn cách mạng được Đảng ta coi là vấn đề cốt lõi, là nguồn vốn quan trọng, và của cải đích thực của đất nước chính là con người- nguồn nhân lực của đất nước. Đáng chú ý là nguồn vốn này càng sử dụng hợp lý thì càng tăng mạnh, không bao giờ cạn kiệt. Một quốc gia giàu có, bền vững được đánh giá thông qua nguồn vốn này- một trong các chỉ tiêu quan trọng nhất.
Song nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển đất nước, tuy vấn đề nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ được Đảng ta quan tâm đặc biệt. Song chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
Vấn đề đặt ra đối với nước ta trong thời gian tới là: Nguồn vốn do thiên nhiên ban tặng đã dần cạn kiệt do con người khai thác phục vụ các dự án và tàn phá. Nguồn vốn ODA sẽ giảm khi chúng ta vào nhóm nước phát triển. Còn lại tài sản quý giá nhất là tài nguyên “Nguồn nhân lực: con người Việt Nam thông minh- sáng tạo- cần cù” nhưng bị già hóa nhanh. Thực tế hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động toàn diện đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế- xã hội, đến từng gia đình, từng con người đặc biệt là thị trường lao động. Do đó, nếu không thay đổi từ tư duy đến phương pháp và thường xuyên bồi đắp trí tuệ thì người gạt chúng ta ra khỏi guồng máy đang chạy chính là chúng ta.

z3437810832938-4109654ee0779a535b7d9656920d042a-1653361850.jpg
Ảnh: Toàn cảnh hội thảo


Hiện nay, Việt Nam đang có lực lượng lao động dồi dào, chiếm 58% dân số. Tỷ trọng dân số đang trong độ tuổi lao động hầu hết ở nhóm tuổi từ 25 -29 tuổi – lực lượng lao động vàng. Song chất lượng đang ở mức thấp trong bậc thang năng lực quốc tế, thiếu lao động có trình độ tay nghề cao. Nhận biết được vấn đề trên trong những năm qua, thực hiện KH 49/KL-TW và quyết định số 489/QĐ-TTG Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã nhiều lần Hội thảo và xây dựng xong bộ tiêu chí đánh giá sự học của công dân nhằm nâng cao năng lực làm việc của người lao động đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng 4.0 và chương trình chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ.
Ngoài các nhóm giải pháp, các nhóm thuộc chính sách để kích thích người lao động cần các nhà khoa học phân tích và gắn với các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực rại chỗ thông qua thực hiện 2 mô hình “Công dân học tập” và “Đơn vị học tập”. Thực hiện mô hình trên, hiện các trường đại học đang thực hiện thí điểm mô hình “Đơn vị học tập” với nhiều tiêu chí, trong đó có các tiêu chú Công dân học tập. 
Tại hội thảo, các đại biểu hi vọng rằng, thông qua việc thực hiện 2 mô hình này, chất lượng đội ngũ nhà giáo và sinh viên sẽ ngày càng nâng lên, góp phần đào tạo ra những nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cho biết: Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua nhiều mô hình tổ chức, phương thức đào tạo khác nhau, nhưng mô hình công dân học tập đóng vai trò quan trọng. Công dân học tập là nhân tố cốt lõi để dây dựng xã hội học tập. Để có được các gia đình học tập, cộng đồng, đơn vị học tập nhằm mục tiêu xây dựng xã hội học tập trước hết phải có công dân học tập.
Trong khuôn khổ hội thảo, có 37 tham luận đến từ Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố, các trường đại học, các hội, hiệp hội… 
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, là yêu cầu nhiệm vụ cấp bách, vấn đề mang tính thời sự trong Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thời kỳ hội nhập quốc tế, muốn vậy cần xây dựng cho được các mô hình học tập, đặc biệt là công dân tự học, học thường xuyên và suốt đời.