Ngày Đại Cát Động Thổ Tháng 11 Âm Lịch || Ngày Đẹp Tháng 11 năm Canh Tý

Nguyễn Minh

Cùng nghệ nhân đồng thầy Nguyễn Mạnh Tuấn tìm hiểu về ngày đẹp tháng 11 Âm lịch.