Ngày tốt động thổ, xây dựng trong tháng 10/2020 Âm lịch

Nguyễn Minh

Những ngày tốt cho việc động thổ, khởi công xây dựng nhà ở và các công trình trong tháng 10-2020 Âm lịch

 

Minh Đức