Grab tung dịch vụ đi chợ truyền thống hộ gần dịp Tết

Dịch vụ GrabMart, vốn chỉ mua hàng hộ ở siêu thị, nay đã mở rộng sang đi chợ hộ. Sáng 29/12, Grab cho biết ban đầu có 100 tiểu thương tại các chợ truyền thống ở Đà Nẵng (2 chợ), Hà Nội (7 chợ) và TP HCM (4 chợ) tham gia.