Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2021

Nguyễn Thị Hà

Từ tháng 12/2021, nhiều chính sách, quy định mới có hiệu lực liên quan đến công chức, viên chức, thuế, bảo hiểm,...

1. Bỏ bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức

Bắt đầu từ ngày 10/12 tới, nghị định 89/2021 Chính phủ có hiệu lực, công chức, viên chức sẽ không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học.

Như vậy, nội dung bồi dưỡng cho công chức, viên chức sẽ chỉ còn 4 nội dung là: Lý luận chính trị, Kiến thức quốc phòng và an ninh, kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước, và kiến thức kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Trước đó, hồi tháng 6, Bộ Nội vụ cũng đã chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức hành chính và công chức ngành văn thư.

2. Ô tô sản xuất trong nước giảm 50% lệ phí trước bạ

Nghị định 103/2021/NĐ-CP của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có hiệu lực từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022.

Theo đó, kể từ 1/12/2021 đến hết 31/5/2022, mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại xe này bằng 50% mức thu theo các quy định hiện hành. Từ ngày 1/6/2022 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP và các quy định hiện hành của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (và các văn bản sửa đổi, bổ sung – nếu có). 

Trước đó, trong tờ trình dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính cho rằng, việc tiếp tục giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ giúp kích cầu tiêu dùng, khuyến khích người dân mua sắm, sở hữu tài sản; thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước nối lại chuỗi cung ứng, tăng cường mở rộng đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam. 

3. Người gửi tiền nhận bảo hiểm đến 125 triệu đồng

Từ ngày 12/12/2021, Quyết định 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm có hiệu lực, áp dụng cho đối tượng là người được bảo hiểm tiền gửi; tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổ chức bảo hiểm tiền gửi; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Trong đó, tại Điều 3 quy định số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125.000.000 đồng.

Trước đó, theo Quyết định 21/2017/QĐ-TTg, hạn mức trả tiền bảo hiểm tối đa là 75 triệu đồng.

4. Thay đổi về cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Từ ngày 23/12/2021, Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 23/2018/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thay đổi việc cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Theo đó, từ ngày 23/12/2021 tới đây, thay vì sử dụng mẫu cũ cố định tại Phụ lục I Nghị định 23/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được chủ động thiết kế Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và phải bao gồm các nội dung sau đây: Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm; Thuộc danh mục cơ sở (nêu rõ thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nào theo quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy);

Địa chỉ tài sản được bảo hiểm; Tài sản được bảo hiểm; Số tiền bảo hiểm; Mức khấu trừ bảo hiểm; Thời hạn bảo hiểm; Tỷ lệ phí bảo hiểm, phí bảo hiểm; Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm; Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Minh Hà