Những điều lưu ý khi cải táng, bốc mộ

Nguyễn Minh
Bài viết: 2536

Bạn cần chú ý những điều gì khi cải táng, bốc mộ. Việc cải táng bốc mộ nên xem tuổi ai? Cải táng mộ phần người đã khuất, lễ cải táng cần có những gì?