#

Những ngày đại cát, khai trương hồng phát trong tháng 10/2020

Minh Đức
Bài viết: 1545

Cùng nghệ nhân đồng thầy Nguyễn Mạnh Tuấn lựa chọn ngày đẹp để khai trương cửa hàng, ký kết kế hoạch công việc trong tháng 10 âm lịch