Ngày 21/6/2021, Hội Khuyến học tỉnh đã ban hành Đề án "Học bổng cùng em vượt khó đến trường" để thiết thực giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đề án kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trao tặng học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân trực tiếp hỗ trợ, trao học bổng tặng học sinh (học sinh do các tổ chức, cá nhân lựa chọn hoặc hội khuyến học các cấp giới thiệu).

Giá trị mỗi suất học bổng từ 4.500.000 đồng/năm trở lên (500.000 đồng/tháng x 9 tháng). Thời gian trao tặng học bổng trong nhiều năm (đến khi các em học hết trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông).

Sau 2 năm học triển khai thực hiện đề án, tính đến hết tháng 7/2023, đã có 1.081 lượt học sinh hoàn cảnh khó khăn được 32 cơ quan, đơn vị là đầu mối vận động 441 lượt tổ chức, 154 lượt cá nhân các nhà hảo tâm tặng học bổng.

Số tiền học bổng do các tập thể, cá nhân trao tặng trong 2 năm học vừa qua là trên 6,1 tỉ đồng.

Cũng trong 2 năm học vừa qua, đã có 70 lượt doanh nghiệp, doanh nhân tặng 139 suất học bổng theo Đề án, với số tiền 646 triệu đồng; 154 lượt cá nhân tặng 285 suất học bổng, với số tiền gần 1,6 tỉ đồng.

Sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đối với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn đã giúp các học sinh có điều kiện thuận lợi hơn để đến trường, tiếp tục học lên, không có học sinh nào phải bỏ học do hoàn cảnh khó khăn.