Các lỗi bị phạt nặng khi tham gia giao thông năm 2021

Nhiều lỗi sẽ áp dụng các hình thức xử phạt nặng như chạy quá tốc độ, hoặc khi qua trạm thu phí sẽ áp dụng từ năm 2021.