Luật An ninh mạng có hiệu lực góp phần xây dựng không gian mạng lành mạnh

Luật an ninh mạng có hiệu lực từ tháng 1/2019, đã góp phần xây dựng không gian mạng lành mạnh, nâng cao hiệu lực công tác bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng.