Phát triển mạnh các vùng nông nghiệp tập trung, quy mô lớn

Nguyễn Nhung

Sở NN&PTNT Hà Nội thông tin, năm 2022, Hà Nội tiếp tục cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, Hà Nội sẽ giảm diện tích sản xuất lúa từ 165.593ha xuống còn 140.000ha; mở rộng diện tích trồng rau màu từ 32.907ha lên 38.000ha; cây ăn quả từ 19.390ha lên 25.750ha; hoa - cây cảnh từ 8.500ha lên 9.000ha.

mo-hinh-nho-ha-den-ket-hop-1643341183.jpg

Ngoài ra, Hà Nội cũng tập trung phát triển chăn nuôi tại các vùng trọng điểm theo hướng bền vững, an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học; tăng số lượng đàn bò lên 150.000-160.000 con, đàn lợn lên 1,8-2 triệu con; trở thành trung tâm cung cấp con giống cho các địa phương. Đối với các vùng đất trũng, thấp sẽ được chuyển đổi sang mô hình lúa - cá, bảo đảm diện tích nuôi trồng thủy sản 24.000-25.000ha, trong đó, diện tích nuôi tập trung khoảng 11.500ha với các loại đặc sản như: Trắm đen, cá lăng, cá điêu hồng, tôm càng xanh…