Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chính phủ rất tin tưởng vào vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học trong việc phối hợp với các lực lượng xã hội xây dựng và phát triển xã hội học tập.

Nguyễn Thị Hà

Tại Đại hội đại biểu Hội Khuyến học toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam sáng ngày 1/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những đóng góp to lớn của Hội Khuyến học Việt Nam đối với nền giáo dục nước nhà.

3y0a0707-1638352033.JPG
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam; khẳng định sự đóng góp không mệt mỏi của toàn thể thế hệ lãnh đạo, hội viên đã góp phần quan trọng, không thể thiếu vào sự nghiệp phát triển, đổi mới giáo dục của nước nhà cũng như sự nghiệp phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Hơn 21 triệu hội viên Hội Khuyến học Việt Nam thực sự đã và đang phấn đấu xây dựng các mô hình từ công dân học tập đến gia đình học tập, dòng học học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập để xây dựng cả một xã hội học tập, trong đó hơn 21 triệu hội viên là những người thực sự gương mẫu đi đầu.
Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam về mặt kinh tế có chỉ số xếp hạng trung bình nhưng các chỉ số về sự học đều đứng ở thứ hạng cao hơn nhiều so với những nước có cùng trình độ phát triển kinh tế. Chỉ số đổi mới sáng tạo của nước ta trong 4-5 năm qua liên tục đứng thứ dưới 50, năm 2021 đứng thứ 44. Điều đó cho thấy, toàn Đảng, toàn dân đều chú ý đến sự học, qua đó góp phần vào sự cải thiện các chỉ số liên quan.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Hội Khuyến học Việt Nam góp phần quan trọng vào việc nâng bậc các thứ hạng này. Nếu không có Hội Khuyến học Việt Nam, phong trào khuyến học, khuyến tài thì chắc chắn các chỉ số liên quan đến con người, giáo dục… của Việt Nam không thể đạt được tiến bộ như hiện nay.

3y0a0577-1638352099.JPG


Phó Thủ tướng cho rằng, chúng ta đã có những bước tiến khá dài về xây dựng một nền giáo dục mở từ những ngày đầu tiên khi triển khai Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, tới đây cần đẩy mạnh hơn nữa. Không chỉ đơn giản là việc xây dựng các kho học liệu mở, tạo điều kiện để cho tất cả mọi người học liên thông từ trong hệ thống bổ túc văn hóa trước đây… hay giải quyết các vướng mắc cụ thể mà quan trọng hơn là mở ra một phương thức đào tạo mới mà Việt Nam cần tranh thủ thực hiện để tiến lên mạnh mẽ. Trước đây, đào tạo theo phương thức một thầy, một chương trình và nhiều học trò nhưng giờ hướng tới mỗi người học riêng một chương trình phù hợp với mình, cũng có những tiết học một học trò và nhiều thầy. Đây là xu thế rất mới của thế giới mà nếu chúng ta đón đầu thì sẽ tận dụng được thời cơ.
Phó Thủ tướng đề nghị, Hội Khuyến học Việt Nam làm đầu mối triển khai các hoạt động nâng cao kỹ năng cho người dân; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành đưa ra thật nhiều mô hình mới, cách làm hay. Các cấp Hội, đặc biệt dưới cơ sở phối hợp tốt với các hệ thống, cơ sở giáo dục đào tạo nghề nghiệp, các ngành thương binh xã hội, nông nghiệp, cố gắng trong nhiệm kỳ này khôi phục, phát huy, đưa hoạt động của 10.000 Trung tâm học tập cộng đồng đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả; dùng công nghệ đổi mới hoạt động của hệ thống trung tâm.

3y0a0916-1638352179.JPG
Phó Thủ tướng tặng hoa cho BCH Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ mới

Trong thời gian tới, trong bối cảnh đất nước phải thực hiện mục tiêu kép. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, gây thiệt hại lớn cho đất nước và nhân dân. Cuộc cách mạng 4.0 thì không ngừng tác động toàn diện đến tất cả các lĩnh vực của kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy Phó Thủ tướng yêu cầu Hội tập trung thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thực hiện tốt Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư, Quyết định 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, phát triển toàn diện các hoạt động của Hội như báo cáo đã nêu.
"Chúng ta cùng tin tưởng rằng, Đại hội lần này sẽ đánh dấu một thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn của Hội Khuyến học Việt Nam. Và Hội Khuyến học Việt Nam không chỉ ở trung ương mà tất cả các cấp hội sẽ thực hiện thật tốt chức năng khuyến khích, chức năng hỗ trợ và cả chức năng tư vấn cho Đảng và chính quyền các cấp. Chúng ta cũng tin tưởng rằng, sự nghiệp giáo dục của Việt Nam chắc chắn sẽ thành công", Phó Thủ tướng bày tỏ.

 

Minh Hà