#

Quy định mới về trình độ chuẩn của giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên

Minh Ngọc
Bài viết: 2358

Ngày 5-4-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.

gdnn-gdtx-ba-dinh-1620093917.jpg

Điều 20 của thông tư đã đưa ra những quy định mới về trình độ chuẩn của giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên. Theo đó, giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định như giáo viên phổ thông tương ứng với từng cấp học.

Cụ thể, giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên tham gia giảng dạy các chương trình giáo dục, đào tạo để lấy chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân phải bảo đảm các điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Giáo viên tham gia giảng dạy các chương trình giáo dục khác của trung tâm phải bảo đảm các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ do giám đốc trung tâm quy định.

Ngoài ra, theo quy định mới, sổ sách của giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên gồm 3 loại: Kế hoạch bài học (giáo án); sổ theo dõi, đánh giá học viên; sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 22-5-2021.