Truyền hình thực tế HDTV Việt Nam tổ chức Khóa bồi dưỡng Kỹ năng truyền thông năm 2021 (khóa 1).

Ngày 02/01/2021, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Trung ương Hội Khuyến học giao, Truyền hình thực tế HDTV Việt Nam đã tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông đầu tiên của năm 2021 cho các học viên là chủ doanh nghiệp, giám đốc truyền thông của các đơn vị là đối tác chiến lược, khách hàng, cộng tác viên và nhân viên của HDTV. Khóa học được tổ chức tại Văn phòng HDTV tại số 11-15 ngõ 61/4 Lạc Trung, Hà Nội.