Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Đức thăm và làm việc với Tập đoàn Y học Phúc Lâm.

Ngày 21/10, Ông Nguyễn Trung Thực, chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Đức dẫn đầu đoàn công tác tới thăm và làm việc với Tập đoàn Y học Phúc Lâm tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Lâm, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.