Nội dung cho tag #Cổng thông tin điện tử

 1. Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa đưa vào vận hành chính thức Cổng thông tin điện tử phòng, chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác tại địa chỉ http://chongthurac.vn (gọi tắt là cổng thông tin chongthurac.vn).
  user-avatar
  Thảo Trần - 12:04 27/11/2021 - 6 lượt xem - 0 trả lời - trong: Công nghệ
 2. Cổng thông tin điện tử phòng, chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác tại địa chỉ chongthurac.vn vừa được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa vào vận hành chính thức.
  user-avatar
  Ngọc Giàu - 15:39 24/11/2021 - 2 lượt xem - 0 trả lời - trong: Công nghệ
 3. Bộ Xây dựng có Công văn 4363/BXD-QHKT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện đăng tải thông tin hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam lên Cổng thông tin điện tử.
  user-avatar
  Nguyễn Nhung - 11:56 31/10/2021 - 22 lượt xem - 0 trả lời - trong: Bất động sản
 4. Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, cá nhân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý các hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia tại Cổng thông tin điện tử của Bộ (www.most.gov.vn) đến ngày 7-9-2021.
  user-avatar
  Minh Ngọc - 13:16 15/07/2021 - 1 lượt xem - 0 trả lời - trong: Công nghệ