Nội dung cho tag #Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc – Giáo dục sớm phát triển năng lực trẻ em trong những năm đầu đời lý luận và thực tiễn

 1. Giáo dục sớm thúc đẩy sự phát triển của đại não ngày càng hoàn thiện, nó được tiến hành trong thời kỳ lý tưởng nhất để phát triển thể chất, trí tuệ, hình thành tính cách và phẩm chất tốt đẹp của con người.
  user-avatar
  Trang Thảo - 08:09 02/07/2021 - 9 lượt xem - 0 trả lời - trong: Giáo dục-Khuyến học
 2. Giáo dục sớm thúc đẩy sự phát triển của đại não ngày càng hoàn thiện, nó được tiến hành trong thời kỳ lý tưởng nhất để phát triển thể chất, trí tuệ, hình thành tính cách và phẩm chất tốt đẹp của con người.
  user-avatar
  Trang Thảo - 15:16 28/06/2021 - 12 lượt xem - 0 trả lời - trong: Giáo dục-Khuyến học
 3. Các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục hiểu rất rõ điều này. Nhưng trong thực tế, quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ từ xưa đến nay, có rất nhiều quan niệm chưa đồng nhất.
  user-avatar
  Trang Thảo - 12:01 23/06/2021 - 2 lượt xem - 0 trả lời - trong: Đời sống