Thành lập 2 thị trấn thuộc tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Nhung

Chiều 12/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

anl0601-copy-1652355518207428062954-1652404435.jpeg

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập 2 thị trấn thuộc tỉnh Bắc Giang - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra Đề án thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết thành lập thị trấn Phương Sơn và thị trấn Bắc Lý trên cơ sở nguyên trạng 2 xã này. Hồ sơ đã bảo đảm đầy đủ các tài liệu đúng quy định. Trình tự, thủ tục lập đề án đáp ứng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13.

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, việc thành lập thị trấn Phương Sơn, thị trấn Bắc Lý đều bảo đảm các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, phân loại đô thị và cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế-xã hội theo quy định của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13; đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trước đó, tại phiên họp thẩm tra, một số thành viên Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương cập nhật, bổ sung số liệu đến hết năm 2021 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn 2 xã dự kiến thành lập thị trấn. Giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến công tác lập quy hoạch, xây dựng phương án sử dụng đất một cách hiệu quả, quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư khi thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội nhằm bảo đảm ổn định đời sống của nhân dân. Đồng thời đánh giá tác động về công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 2 xã dự kiến thành lập thị trấn... Ông Hoàng Thanh Tùng cho biết, những nội dung này đều đã được Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương tiếp thu, làm rõ.

Về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đề nghị chỉnh lý Điều 1 của dự thảo Nghị quyết do Chính phủ trình theo hướng bố cục thành 3 khoản (khoản 1 quy định việc thành lập thị trấn Phương Sơn, khoản 2 quy định việc thành lập thị trấn Bắc Lý và khoản 3 quy định về kết quả sau khi thành lập 2 thị trấn) để rõ ràng, thuận tiện cho việc dẫn chiếu. Bổ sung một khoản vào Điều 3 của dự thảo Nghị quyết quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thay đổi tên của đơn vị hành chính (từ xã thành thị trấn).

Về thời điểm có hiệu lực của dự thảo Nghị quyết, Ủy ban Pháp luật đề nghị xác định thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành là từ ngày 1/7/2022 để các cơ quan, tổ chức và địa phương kịp thời kiện toàn tổ chức, thay đổi con dấu và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập.

Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.