Thành phố Hồ Chí Minh tăng mức thưởng 20 lần cho học sinh đoạt giải quốc tế

Nguyễn Nhung

Mức thưởng mới được thành phố Hồ Chí Minh dành cho học sinh đoạt giải các kỳ thi trong nước và quốc tế tăng từ 10 đến 20 lần so với trước đây. Giáo viên bồi dưỡng học sinh đoạt giải trong các kỳ thi được thưởng mức tiền tương đương 70% mức thưởng cho học sinh.

a127-1616486035.jpg
Năm học 2019-2020, thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên dương 940 học sinh giỏi các cấp, đoạt giải trong các kỳ thi trong nước và quốc tế.

Ngày 23-3, tại kỳ họp thứ hai mươi bốn, HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã thông qua dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên địa bàn thành phố, với mức tăng từ 10 đến 20 lần so với quy định cũ.

Theo đó, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế được thưởng theo mức tăng lên 20 lần so với mức đang áp dụng. Cụ thể, thưởng 200 triệu đồng với Huy chương vàng; 160 triệu đồng với Huy chương bạc; 120 triệu đồng với Huy chương đồng; 50 triệu đồng đối với giải Khuyến khích.

Với học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực, thưởng 120 triệu đồng với Huy chương vàng; 90 triệu đồng với Huy chương bạc; 75 triệu đồng với Huy chương đồng; 30 triệu đồng đối với giải khuyến khích, giải chuyên đề.

Với học sinh, học viên đoạt các giải quốc gia, thưởng 50 triệu đồng với giải Nhất; 40 triệu đồng với giải Nhì; 30 triệu đồng với giải Ba; 20 triệu đồng đối với các giải Khuyến khích, giải chuyên đề.

Học sinh, học viên cấp tiểu học đoạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố được thưởng 5 triệu đồng, cấp trung học cơ sở 10 triệu đồng và cấp trung học phổ thông 12 triệu đồng.

Cũng theo nghị quyết, giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải được hưởng 70% mức thưởng của học sinh, học viên. Tập thể các giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng, được hưởng 30% mức chi của giáo viên trực tiếp đào tạo.

Kinh phí chi khuyến khích theo như các mức trên dự kiến là hơn 19,3 tỷ đồng.