Thanh tra Công an Nhân dân - 54 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày 28/5/1967, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã ký Quyết định số 295/BCA thành lập Ban Thanh tra với nhiệm vụ : “Giúp Bộ trưởng trong việc phát huy dân chủ, củng cố đoàn kết nội bộ, tăng cường giữ gìn kỷ luật trong lực lượng CAND; bảo đảm chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, các chế độ và pháp luật của |Nhà nước, thực hiện tốt các quy định của Bộ trưởng trong toàn ngành Công an”.

b5a787d9411cb442ed0d-1621334325.jpg
CBCS thanh tra Công an Tỉnh Hà Giang tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng, Bộ trưởng Bộ nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ra chỉ thị số 11/BNV ngày 10/7/1987 về việc hưởng ứng “những việc cần làm ngay”, chỉ đạo Công an các cấp phải có kế hoạch tổ chức tiếp công dân hiệu quả, tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là về bắt, giam, thu giữ tài sản, cải tiến việc đăng ký hộ khẩu… không để kéo dài làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an.

Ngày 03/7/1989, Bộ trưởng đã ký quyết định số 686/QĐ- BNV chuyển Ban thanh tra trực thuộc Tổng cục xây dựng lực lượng CAND thành Ban Thanh tra trực thuộc Bộ trưởng; ngày 09/12/1989, Bộ trưởng ký quyết định số 174/QĐ- BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Thanh tra Bộ, bổ sung nhiệm vụ thanh tra theo chức năng quản lý Nhà nước….

Thực hiện quyết định của Bộ, Thanh tra CAND đã tổ chức nắm tình hình, tập trung nghiên cứu những đơn thư khiếu tố của công dân, giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc, góp phàn làm trong sạch đội ngũ và xây dựng lực lượng.

Trải qua 54 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Thanh tra CAND luôn quán triệt đường lối của Đảng và lời dạy của Bác Hồ về  công tác thanh tra: “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”, coi đó là kim chỉ nam cho mọi hành động và lòng trung thành đối với Đảng, với nhân dân và sự nghiệp đấu tranh bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự ATXH, hết lòng vì đồng đội vì nhân dân.

Thanh tra CA tỉnh Hà Giang được tái lập từ tháng 10/1991, cùng với những khó khăn chung của CA tỉnh Hà Giang trong những ngày đầu mới tách tỉnh, Thanh tra CA tỉnh Hà Giang đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, làm tốt công tác xây dựng lực lượng góp phần hòan thành nhiệm vụ chính trị. Từ đó đến nay, đội ngũ cán bộ thanh tra đã khong ngừng được nâng cao về số lượng, chất lượng và trình độ nghiệp vụ, từ chỗ chỉ có 2 cán bộ trực tiếp thực hiện các mặt công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu tố, đến nay.

Thanh tra Công an tỉnh đã có 14 cán bộ chuyên trách, trong đó 93% cán bộ có trình độ Đại học, 7% cán bộ có trình độ trung cấp. Đội ngũ cán bộ thanht ra luôn giữ được phẩm chất tốt, vững vàng, không có đồng chí nào mắc sai phạm. Trong những năm qua Thanh tra Công an tỉnh luôn đạt danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”, “Đơn vị Quyết thắng”, được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, nhiều đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Bộ Công an khen thưởng.

Từ khi tái lập tỉnh, Thanh tra Công an Hà Giang đã chủ động tham mưu đề xuất cho Đảng, lãnh đạo Công an tỉnh đề ra những chủ trương, biện pháp và trực tiếp thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất đối với các đơn vị, các lĩnh vực công tác, góp phần đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, sai sót của các đơn vị.

Từ tháng 10/1991 đến nay Giám đốc Công an tỉnh đã có Quyết định thanh tra 91 chuyên đề, tập trung những khâu, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Qua công tác thanh tra chuyên đề, đã đánh giá được những ưu, khuyết điểm, những sơ hở về mặt pháp luật, kết luận, kiến nghị các mặt công tác quản lý, trật tự xã hội, giúp các đơn vị chấn chỉnh và quản lý được tốt hơn.

Là đơn vị thường trực chống tham nhũng, tiêu cực, Thanh tra Công an tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh đề ra nhiều biện pháp chỉ đạo công tác phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng, như đẩy mạnh phong trào học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND, tăng cường công tác giáo dục chính trị cho CBCS, qua đó nâng cao hiệu quả, biện pháp thanh tra, làm rõ các hành vi tham nhũng trong lực lượng CAND, xử lý nghiêm minh CBCS vi phạm.

Công tác tiếp công dân được đặc biệt chú trọng, Công an tỉnh đã bố trí phongf tiếp dân ngay cổng ra vào trụ sở, có nội dung, lịch tiếp dân đầy đủ, Thanh tra Công an tỉnh tiếp dân vào các ngày trong tuần, có cán bộ chuyên trách tiếp dân, giải đáp kịp thời những thắc mắc của công dân, Lãnh đạo Công an tỉnh tiếp dân đúng theo quy định của Luật tiếp công dân. Do đó những kiến nghị, phản ánh của công dân được Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp nghe và chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, không để tồn đọng. Qua công tác tiếp công dân đã góp phần củng cố mối quan hệ giữa công an với nhân dân, đồng thời hướng dẫn nhân dân khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Trong những năm qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thanh tra Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng (nhất là các đơn vị có chức năng điều tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự), hầu hết các đơn thư khiếu tố được giải quyết kịp thời, có kết luận chính xác, đúng theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo.

Với phương châm “Phòng hơn chống, lấy xây làm chính” Thanh tra Công an Hà Giang đã lập lên những chiến công thầm lặng đầy ý nghĩa, đồng thời cũng từ thực tiễn công tác đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, vững vàng trước thử thách và không ngừng tiến lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

Tạ Bích Thủy - Thanh tra Công an Tỉnh Hà Giang

Tạ Thị Bích Thủy