Thực hiện đồng bộ kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường chuẩn quốc gia

Lê Hải Lam
Bài viết: 615

Ngày 26/5/2020 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

gdpt2-1616393732.jpg

Cùng với đó là Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông. 

Trong khi đó phần lớn các trường (đặc biệt là trường thuộc đô thị) còn thiếu phòng học, phòng học bộ môn và phòng phụ trợ so với nhu cầu và thực tiễn… Cử tri tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ GD&ĐT điều chỉnh lại Thông tư, hoặc chỉ áp dụng tiêu chuẩn cơ sở vật chất mới để công nhận trường chuẩn quốc gia cho các trường được phê duyệt quy hoạch và đầu tư sau năm 2020.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, cơ sở vật chất trường học xuất hiện một số yêu cầu mới (phòng học bộ môn cho một số môn học). Việc ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT; Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT nhằm tạo cơ sở để các cấp chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất hiện có, nâng cao hiệu quả sử dụng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đầu tư đáp ứng yêu cầu tối thiểu, từng bước nâng cao chất lượng, hiện đại hóa với cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục tại địa phương thực hiện tốt nhất Chương trình giáo dục phổ thông mới. Quy định trong Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT, Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT đáp ứng các yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới và tuân thủ  quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, xây dựng công trình.

Việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cần đồng bộ nhiều tiêu chuẩn, trong đó có tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trường học nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, Bộ GD&ĐT đã đề nghị các địa phương để tăng cường cơ sở vật chất trường học, định hướng đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia theo nhu cầu của địa phương, cần thực hiện một số nội dung: 

Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; lập quy hoạch xây dựng trường, bảo đảm quỹ đất cho các trường học; dành ngân sách thỏa đáng từ nguồn vốn ngân sách địa phương, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương để đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục. Việc đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cần thực hiện đồng bộ theo các quy định để bảo đảm thực chất và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.