Giá xăng tiếp tục đà tăng vào ngày 11/1?

Ngày 11/1, Liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng theo chu kỳ 15 ngày điều chỉnh giá xăng một lần.