#

Xây dựng Chương trình đối tác Giáo dục toàn cầu giữa Việt Nam và Vương quốc Anh

HLAM
Bài viết: 590

Sáng 25/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn làm việc với Hội đồng Anh về kế hoạch xây dựng Chương trình đối tác Giáo dục toàn cầu (Going Global Partnership - GGP).

hop-tac-gd-1624609956.jpg
 

Chương trình GGP được xây dựng trên thành công của chương trình hợp tác đối tác giáo dục đại học Vương quốc Anh – Việt Nam do Hội đồng Anh thực hiện trong 3 năm vừa qua (2018-2021), trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ GD&ĐT và Hội đồng Anh.

Chương trình này đã hỗ trợ 12 dự án hợp tác đối tác với gần 70 trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp của Vương quốc Anh và Việt Nam trong 4 lĩnh vực ưu tiên: Quản trị và Lãnh đạo trường đại học; Liên kết đào tạo và đảm bảo chất lượng; Hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp; Nghiên cứu và dịch chuyển sinh viên.

hop-tac-gd-jpg1-1624609973.jpg
 

Chương trình GGP giai đoạn 2021-2014 sẽ tập trung vào 3 mục tiêu chính: Thúc đẩy nghiên cứu khoa học; quốc tế hóa giáo dục đại học và nâng cao năng lực hệ thống.

Để đạt được các mục tiêu này, Chương trình GGP sẽ thực hiện theo 2 phương thức: Kết nối và nghiên cứu; Xây dựng đối tác hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học và giữa hai hệ thống giáo dục Việt Nam - Vương quốc Anh.

Các nội dung sẽ triển khai gồm: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ giới trong giáo dục đại học; Nâng cao năng lực tạo tiền đề phát triển chương trình liên kết đào tạo và công nhận học thuật quốc tế; Hướng đến kết quả xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Các chương trình được xây dựng đáp ứng các ưu tiên của Bộ GD&ĐT về phát triển và quốc tế hoá giáo dục đại học.

hop-tac-gd-jpg2-1624609998.jpg
 

Thông qua các chương trình này, Hội đồng Anh mong muốn tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn của Vương quốc Anh với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đại học, để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, quốc tế hoá giáo dục đại học và nâng cao năng lực của hệ thống đại học.

Đây cũng là cam kết của Hội đồng Anh với sự phát triển của Việt Nam thông qua các lĩnh vực Tiếng Anh, Văn hoá - nghệ thuật và Giáo dục.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cơ bản đồng ý với kế hoạch hai bên đã trao đổi và giao các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT nghiên cứu chi tiết để tổ chức thực hiện hiệu quả, thúc đẩy hợp tác và đạt được các mục tiêu của Chương trình GGP trong giai đoạn 2021-2014.